Zuurstof voor Houthalen-Oost

Hoe beleven en gebruiken bewoners van Houthalen-Oost hun buurt?

En hoe zien buurtbewoners hun gemeenschappelijke ruimten, zoals pleintjes, openbaar groen of gemeentelijke lokalen in de toekomst?

Zuurstof voor Houthalen-Oost


Het gemeentebestuur wil een ruimtelijke visie voor Houthalen-Oost op een bijzondere manier ontwikkelen. Via een participatieproces, begeleid door Stebo vzw, worden diverse bewonersgroepen betrokken om hun dromen en wensen voor de toekomst kenbaar te maken.

Door uitgebreid desk- en fieldresearch komen we zo tot diverse scenario’s voor Houthalen-Oost.

Het project richt zich op de omgeving rond basisschool De Griffel, het Lindeplein en de sporthal.

Participatie & inspraakmomenten


Fotogallerij

We gebruiken verschillende participatiemethoden om de bewonersgroepen van Houthalen-Oost te bevragen.
Door het uitgebreide desk –en fieldresearch, hebben we de geplande en gebruikte situatie in kaart gebracht. Ruimtelijke plannen, eigendomsstructuren en woonplannen worden naast foto’s en gegeorefereerde kaartlagen gelegd. We kijken hiernaar zowel op micro-, meso- als macroniveau; van straatmeubel en gebouw tot plein en projectzone.

Met deze info gaan we aan de slag met bewoners en gebruikersgroepen in Houthalen-Oost. En denken we samen na over de ‘gedroomde’ situatie. Vertrekkende van een goed overzicht op de huidige situatie zijn we in de mogelijkheid om met voldoende context te dromen over de ruimtelijke vormgeving van Houthalen-Oost in de toekomst.

Op de inspraakmomenten focussen we ons vooral op deze kernvraag: Hoe zien buurtbewoners gemeenschappelijke ruimten, zoals pleintjes, openbaar groen of gemeentelijke lokalen en hoe zien zij deze graag in de toekomst? Met de drone beelden en het verzamelde materiaal uit het voorbereidend onderzoek wordt een andere blik op de buurt ingebracht. Visuele beelden en kaarten geven een aanleiding om onderwerpen aan te snijden en concreet aan te geven waar er verbeterplekjes zijn.

Drone beelden


Ook nieuwe technieken zoals drone beelden worden gebruikt om extra informatie te krijgen over de buurt.

De drone beelden geven een goed zicht op verkeersstromen en ruimtegebruik, maar leveren vooral een globaal zicht op het projectgebied.

De gemaakte beelden worden hier online gezet.

Toekomstscenario’s


Bezoekers en bewoners van Houthalen-Oost worden door middel van verschillende participatiemethoden bevraagd naar hun toekomstbeeld voor Houthalen-Oost.

De input van deze verschillende inspraakmomenten wordt tijdens enkele designsessies, verwerkt tot mogelijke toekomstscenario’s.

Deze ontwerpsessies staan open voor iedereen.
Meer info over deze sessies volgt nog.

Deze zijn gepland in het voorjaar van 2018.

Contact


Heb je een vraag?