Zuurstof voor Houthalen-Oost

 

Hoe beleven en gebruiken bewoners van Houthalen-Oost hun buurt? En hoe zien buurtbewoners hun gemeenschappelijke ruimten, zoals pleintjes, openbaar groen of gemeentelijke lokalen in de toekomst?

Zuurstof voor Houthalen-Oost


In juni 2017 ging het participatieproject “Zuurstof voor Houthalen-Oost” van start. Samen met bewoners, gebruikers en bezoekers bestudeerden we de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein. Via een participatieproces, begeleid door Stebo vzw, werden diverse bewonersgroepen betrokken om hun dromen en wensen voor de toekomst kenbaar te maken. De output van deze participatiemomenten leidden tot diverse toekomstscenario’s.

Een jaar later, 26 juni 2018, mochten we de resultaten van dit proces voorstellen aan de bewoners en beleidsmakers van Houthalen-Helchteren.

Het E-book beschrijft het verloop van het hele participatietraject. Je kan hier niet alleen de ontwikkelde ontwerpscenario’s raadplegen, maar eveneens de lessons learned en de gehanteerde methode nalezen.

Participatie & inspraakmomenten


Fotogallerij

Hoe zien buurtbewoners gemeenschappelijke ruimten, zoals pleintjes, openbaar groen of gemeentelijke lokalen en hoe zien zij deze graag in de toekomst? We gebruikten verschillende participatiemethoden om de bewonersgroepen van Houthalen-Oost hierover te bevragen.

Door het uitgebreide desk –en fieldresearch, hebben we de geplande en gebruikte situatie in kaart gebracht. Ruimtelijke plannen, eigendomsstructuren en woonplannen werden naast foto’s en gegeorefereerde kaartlagen gelegd. We kijken hiernaar zowel op micro-, meso- als macroniveau; van straatmeubel en gebouw tot plein en projectzone.

Met een goed overzicht over de ‘huidige’ situatie, dachten we in verschillende inspraakmomenten na over de ‘gedroomde’ situatie voor Houthalen-Oost. Heel wat verbeterplekjes en knelpunten konden zo in kaart worden gebracht.

In focusgroepen dachten belanghebbenden, interne en externe deskundigen samen na over ontwerpscenario’s voor dit centrumgebied in Houthalen-Oost. In vier themagerichte focusgroepen, werden evenveel ontwerpscenario’s ontworpen. Eén eindscenario verbindt de verschillende scenario’s die ontwikkeld zijn rond de thema’s mobiliteit, de sporthal – ontmoetingscentrum, dienstverlening – lokale economie en open ruimte.

 

De ontwerpscenario’s zijn geen afgewerkte plannen, die helemaal klaar zijn voor uitvoering. Ze doorstonden een eerste haalbaarheidstoets en vragen verder onderzoek en studie. De ontwerpscenario’s zijn vooral krachtig omdat ze gedragen zijn door bewoners, gebruikers en bezoekers van het centrumgebied. Dit maakt dat ze richtinggevend zijn voor het beleid van de volgende jaren.

Drone beelden


Ook nieuwe technieken zoals drone beelden worden gebruikt om extra informatie te krijgen over de buurt.

De drone beelden geven een goed zicht op verkeersstromen en ruimtegebruik, maar leveren vooral een globaal zicht op het projectgebied.

De gemaakte beelden worden hier online gezet.

Toekomstscenario’s


Bezoekers en bewoners van Houthalen-Oost werden doormiddel van verschillende participatiemethoden bevraagd naar hun toekomstbeeld voor Houthalen-Oost.

De input van deze verschillende inspraakmomenten wordt tijdens enkele designsessies, in de focusgroepen, verwerkt tot mogelijke toekomstscenario’s.

Deze scenario’s kan je terugvinden in het E-book.